IT AUDIT

The power of ideas

Stel jij je ook vragen bij de functionaliteit van de ICT-omgeving op van je bedrijf? Dan is het hoog tijd voor een algemene IT-audit. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe je er nu voor staat, en hoe het beter kan.

Maar hoe gaan we juist te werk tijdens zo IT-audit? Hieronder schetsen we even hoe het algemene proces juist verloopt. Je hebt ook een optie om een gespecialiseerde audit te laten uitvoeren. Die vind je onderaan de pagina.

Kennismakend gesprek

Starten doen we met een gesprek waarin we kennismaken met je organisatie. Op basis van dit gesprek leren we jullie bedrijf kennen en weten we bij wie we terecht kunnen tijdens het process voor toegang, informatie, contracten, etc. We leren in deze fase ook jullie specifieke aandachtspunten kennen waarmee we tijdens onze finale conclusies en aanbevelingen kunnen rekening houden.

Inventarisatie huidige ICT omgeving

Vervolgens maken we een inventaris van je IT-omgeving. We laten enkele tools aan het werk en brengen alle fysieke infrastructuren in kaart. Tot slot vragen we alle contracten van licenties en telecomoperatoren op om een totaalplaatje van de ICT-omgeving te krijgen. Pas dan kunnen we goed onderbouwd advies formuleren.

Observatie werkvloer

Een groot deel van het gevaar voor je IT-systemen ligt niet bij software of hardware, maar bij de gebruikers ervan. Daarom is het gebruikersinterview een essentieel onderdeel van de IT-audit. We gaan uiteraard niet al uw werknemers aan de tand voelen over hoe ze werken. Wat we wel doen is sleutelgebruikers interviewen. We stellen hen enkele standaardvragen en ontdekken op die manier bepaalde zwaktes of bedreigingen waar je IT-systeem mee te maken krijgt. Dat kan gaan van foutief gebruik tot de sensibilisering van je werknemers rond cyberaanvallen. Als de gebruikers niet voldoende weten wat de hedendaagse gevaren zijn, zullen we bijvoorbeeld een opleiding of coaching aanraden om het gevaar te minimaliseren.

Risico analyse

Vervolgens onderzoeken we in welke mate je bedrijf zich al voorbereid heeft op eventuele storingen en rampen. Wanneer je het slachtoffer bent van een internetstoring, een cyberaanval of zelfs van iets desastreus als een aardbeving, moet je een back-up plan hebben om de continuïteit van je bedrijf te garanderen. Dat back-up plan heet het Disaster Recovery Plan, oftewel DRP. Moest je daar nog niet aan gedacht hebben, is dat geen probleem. Samen met jou kijken we naar de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen en hoe je jezelf daarop voorbereidt. Eindigen doen we met een plan voor elk soort scenario zodat je je bedrijf altijd weer snel op de rails krijgt.

Audit rapport

Alle inzichten brengen we samen in het auditrapport. Dit is een blueprint van de huidige staat van je onderneming. Op basis van die staat formuleren we aanbevelingen om de veiligheid en efficiëntie ervan te verbeteren. Er bestaan 2 soorten aanbevelingen: Low risk aanbevelingen zijn adviezen die gunstig zijn voor je bedrijf. Maar ze zijn niet noodzakelijk. Denk dan aan een server room waar geen slot op zit. High risk aanbevelingen daarentegen zijn absolute musts. Om een heel simpel voorbeeld aan te halen: je hebt geen firewall. Voor we overgaan tot een verdere samenwerking, moeten we die zaken eerst in orde brengen.

Meten is weten

We brengen niet alleen alle componenten in kaart. We meten ook alle prestaties en capaciteiten. Met die gegevens vormen we een totaalbeeld van je omgeving, waarna we je veel gerichter kunnen adviseren.

Onafhankelijk advies over je ICT

Het feit dat we compleet onafhankelijk zijn, wilt zeggen dat we er geen doekjes om winden. Wat wij ondervinden, kom je te weten. Daardoor geniet je altijd van de juiste oplossing in plaats van de ‘beste’ oplossing.

Duidelijke actiepunten

Elk actiepunt categoriseren we als low risk of high risk, waarna we bij elk punt de bijhorende te ondernemen acties formuleren. Zo weet je meteen wat je moet doen om je IT-infrastructuur te verbeteren.

Ondersteuning van je interne ICT

Een samenwerking met Mac IT is geen eenrichtingsverkeer. Elke beslissing nemen we in samenspraak met jou en je IT-departement.

Hogere bedrijfszekerheid

Na een audit beschik je over alle informatie die je nodig hebt om de continuïteit en vooral het juist gebruik van je soms dure ICT-omgeving te garanderen.

Optimaliseer je ICT-kosten

Niet iedereen beschikt over gigantische budgetten. Elk advies formuleren we met jouw specifieke situatie in ons achterhoofd. Zo geniet je telkens van de economisch meest interessante optie.

NIEUWS

ACCURATE INFORMATION IS A KEY PART OF MOTIVATION.